ข่าว (News)

โรงเรียนไทยส่วนใหญ่จะเปิดวันจันทร์นี้หากผ่านการประเมินและข้อกำหนด

โรงเรียนไทยส่วนใหญ่กำลังเปิดใหม่ทั้งเต็มรูปแบบและบางส่วนในวันจันทร์ (1 พฤศจิกายน) และกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้ออกชุดแนวทางปฏิบัติที่โรงเรียน เจ้าหน้าที่ และนักเรียนจะต้องปฏิบัติตามหากต้องการกลับมาเรียนต่อในสถานที่หรือ การสอนแบบไฮบริดในสถานที่/ออนไลน์ หากต้องการเปิด ทุกโรงเรียนจะต้องผ่านการประเมิน “Thai Stop COVID Plus” (TSC+) และรายงานผลการประเมินติดตามผลผ่านแพลตฟอร์ม MOECOVID สำหรับโรงเรียนในภาวะโควิด-10 “แดงเข้ม” และ “แดง” จังหวัด 85% ของครูและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 โด๊ส ในขณะที่จังหวัดอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่ำ อย่างน้อย 85% ของครูและบุคลากรโรงเรียนอื่น ๆ ต้องได้รับอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ครูและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ในจังหวัด “แดงเข้ม” จะได้รับการประเมินสุขภาพเป็นประจำ สำหรับนักเรียนทั้งในจังหวัด “แดงเข้ม” และจังหวัดเสี่ยงต่ำ ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีน แต่เจ้าหน้าที่จะพยายามโน้มน้าวให้พวกเขาหรือผู้ปกครองอนุญาตให้ฉีดวัคซีนเพื่อความปลอดภัยของตนเองและของผู้ปกครอง อย่างไรก็ตาม มีข้อบังคับอื่นๆ ที่นักเรียนต้องปฏิบัติตามขณะอยู่ที่โรงเรียน เช่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่างทางสังคม และล้างมือด้วยเจลล้างมือเป็นประจำ แต่ละห้องเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน 25 โดยให้นักเรียนทุกคนนั่งห่างกัน 1.5 เมตร หากพบว่านักเรียนคนใดติดเชื้อระหว่างการประเมินสุขภาพประจำวัน พวกเขาจะถูกแยกจากกันในสถานกักกัน เพื่อจัดตั้งขึ้นในแต่ละโรงเรียน และห้องเรียนของพวกเขาจะถูกปิดเป็นเวลาสามวันเพื่อฆ่าเชื้อ ห้ามมิให้นักเรียนจากชั้นเรียนต่างกันและนักเรียนจะอยู่ภายใต้การดูแลของครูอย่างใกล้ชิด แต่ละโรงเรียนควรจัดสรรพื้นที่คัดกรองพิเศษเพื่อส่งมอบสินค้าหรือที่ซึ่งผู้ปกครองสามารถรอรับบุตรหลานได้ โรงเรียนต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดสัมผัสและเครื่องปรับอากาศ นายตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับเขตความปลอดภัย “แซนด์บ็อกซ์” ในหลักการของโรงเรียน มาตรการความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน DMHT-RC และมาตรการเสริมด้านความปลอดภัยอื่นๆ เธอย้ำถึงความจำเป็นที่โรงเรียนต้องปฏิบัติตามการประเมิน “Thai Stop COVID Plus” อย่างเคร่งครัด รมว.เผยแล้ว 10,000 โรงเรียนได้ขออนุญาตเปิดภาคเรียนที่สองในวันจันทร์ โดยมี 100% ในสถานที่ หรือการสอนแบบผสมผสาน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อประจำจังหวัดในบางจังหวัด ต้องการให้เปิดเรียนภาคสนามในเดือนพฤศจิกายน แทน เธอกล่าว พร้อมเสริมว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำลังรวบรวมรายชื่อโรงเรียนทั้งหมดที่ต้องการเปิดใหม่

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button