ข่าว (News)

ประเทศไทยไม่มีสิทธิ์ผลิตยาต้านไวรัส Molnupiravir ทั่วไป

ประเทศไทยไม่มีสิทธิ์ผลิตยาต้านไวรัส Molnupiravir ของเมอร์ค ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลดการรักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ผู้ป่วยโดย 50% เพราะจัดเป็นเศรษฐกิจที่มีรายได้ปานกลางบนตามโลก ธนาคารไม่เหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอื่นๆ เช่น เมียนมาร์ สปป. ลาว กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง อธิบดีกรมการแพทย์ นพ. สมศักดิ์ อักษรศิลป์ กล่าวว่า นี่หมายความว่าประเทศไทยต้องซื้อยาโดยตรงจากบริษัทยายักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ เมอร์ค เมอร์คได้ทำข้อตกลงกับ Medicine Patent Pool (MPP) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางและอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรแก่ผู้ผลิตยาสามัญนอกประเทศที่ร่ำรวย จนถึงตอนนี้ 50 บริษัทต่างๆ ในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางได้ส่งสัญญาณความสนใจในการขอใบอนุญาตช่วงเพื่อผลิตยาซึ่ง ตามรายงานของ Harvard School of Public Health ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า US$ ในการผลิตหนึ่งหลักสูตร นอกจากประเทศไทยแล้ว ฟิลิปปินส์ยังสั่งยาจากเมอร์คอีกด้วย หนึ่งหลักสูตรของ Molnupiravir ประกอบด้วยสี่สิบเม็ด 200 มก. ต่อคน โดยต้องรับประทาน 4 เม็ดวันละสองครั้งเป็นเวลาห้าวันติดต่อกัน

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button