ข่าว (News)

BoI อนุญาตให้เอกชนเข้าศูนย์โลจิสติกส์ชายแดน

นครพนม (NNT) – สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BoI) ได้ตกลงอนุญาตให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการก่อสร้างศูนย์โลจิสติกส์และการขนส่งชายแดนในจังหวัดนครพนม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวว่า บีโอไอเห็นชอบในหลักการให้สิ่งจูงใจแก่ภาคเอกชนเกี่ยวกับศูนย์แห่งนี้ โดยจะมีการเสนอสิ่งจูงใจที่เกี่ยวข้องกับโครงการคลังตู้คอนเทนเนอร์ภายในประเทศ โครงการศูนย์กระจายสินค้า และโครงการก่อสร้างอาคารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ลิงค์ที่มา

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button