ข่าว (News)

“สุชาติ”เร่งเยียวยSMEsรักษาจ้างงาน

 

รัฐมนตรีฯสุชาติ เร่งเยียวยาผู้ประกอบการ รักษาการจ้างงาน หัวละ 3 พันบาท 3 เดือน เล็ง ช่วยอีกให้พ้นวิกฤต
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ภาวะโควิด-19 ที่ผ่านมา ธุรกิจที่มีความอ่อนไหวที่สุด คือ SMEs ช่วงที่คนออกจากงานเดือนละ 1-2 แสนคน ส่วนมากมาจากธุรกิจนี้ แต่หลังจากรัฐบาลแก้ปัญหาควบคุมการระบาดได้ ก็ปลอดเชื้อ ออกมาตรการเยียวยา อาทิ เราชนะ คนละครึ่ง ทำให้การจ้างงาน SMEs กลับมาอีกครั้ง ที่ผ่านมาพบว่า ธุรกิจ SMEs ประเภทการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ ร้านอาหาร มีความอ่อนไหวที่สุด ช่วงโควิด-19 ที่มีมาตรการต่างๆ ส่งผลต่อการเลิกจ้างและปิดตัวลง เนื่องจากความแข็งแรงธุรกิจ เงินทุนไม่เพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงธุรกิจ ดังนั้น จึงนำเสนอโครงการเยียวยาให้กับผู้ประกอบและลูกจ้างในธุรกิจ SMEs เพื่อประคองให้ผ่านวิกฤตในช่วงสั้นๆ นี้เพื่อให้ตั้งหลักเดินต่อได้ โดยคำนึงเสมอว่า “SMEs ล้มไม่ได้ หากล้มจะทำให้มีคนออกจากงานเป็นหลักล้านได้” เป็นที่มาของนโยบายประคับประคองธุรกิจ SMEs ให้อยู่รอด ปลอดภัยในเวลา 3 เดือน เพื่อการบริหารงานคราวละ 1 ไตรมาส หากยังไม่ดีขึ้น สามารถดำเนินการต่อได้

 

ทั้งนี้ ตามระบบประกันสังคม ธุรกิจ SMEs ที่มีลูกจ้าง 1-200 คน โดยนับจากลูกจ้างคนไทยเท่านั้น เพราะเงินอุดหนุนนี้มาจากงบเงินกู้ของประเทศ มีประมาณ 5 ล้านกว่าคน โดยการหารือร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ทำให้รู้ว่า ธุรกิจนี้จะอยู่รอดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับรายจ่ายที่ถูกกำหนดไว้แล้ว(Fixed cost) เช่น ค่าเช่า เงินเดือน จึงมีนโยบายการช่วยเหลือหัวละ 3 พันบาท โดยมีเงื่อนไขว่าธุรกิจจะต้องรักษาการจ้างงาน

 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญต่อธุรกิจขนาดเล็กอย่างมาก โดยมอบหมายให้อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงไปช่วยธุรกิจการขายออนไลน์ เปิดอบรมหลักสูตรการขาย เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงระบบแพลตฟอร์ม มีองค์ความรู้ด้านธุรกิจ ทั้ง การขาย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การแพ็คสินค้าอย่างทันสมัย

 

นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำกับหน่วยงานในกำกับการทำงานและประสานความช่วยเหลือธุรกิจเพื่อสินเชื่อ SMEs เพื่อสร้างความแข็งแรงให้ธุรกิจ ซึ่งได้เรียนกับนายกฯ อยู่ตลอดว่า หากธุรกิจนี้มีความแข็งแรง จะเกิดการจ้างงานมากขึ้น จาก 5 ล้านคนก็เป็น 7-8 ล้านคนได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล ความใส่ใจของภาคราชการด้วย ในการให้ความสำคัญของการลงทุนธุรกิจขนาดเล็ก

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

 

Back to top button