bank of thailand

 • ข่าว (News)ธปท. เตือนอย่าใช้ Stablecoins สกุลเงินบาทอย่างผิดกฎหมาย

  ธปท. เตือนอย่าใช้ Stablecoins สกุลเงินบาทอย่างผิดกฎหมาย

  นาย พฤฒิพงศ์ ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการกลุ่มกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า การพัฒนาล่าสุดพบว่าภาคเอกชนพยายามสร้าง cryptocurrencies โดยใช้สินทรัพย์อ้างอิงหรือสกุลเงิน fiat เป็นจุดยึดเพื่อลดความผันผวนของราคา cryptocurrencies ดังกล่าวเรียกว่า stablecoins ไม่นานมานี้ มีการสร้าง Stablecoin รูปแบบใหม่ที่ใช้สัญญาอัจฉริยะแบบอัลกอริธึมที่สร้างขึ้นเพื่อจำลองราคาและการเคลื่อนไหวของสกุลเงินต่างๆ ธปท.…

  Đọc thêm »
 • ข่าว (News)นโยบายการเงินของไทยยังคงมีเสถียรภาพ เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

  นโยบายการเงินของไทยยังคงมีเสถียรภาพ เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

  ธปท. คงดอกเบี้ย 0.5% ระหว่างการประชุมในเดือนส.ค. ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 19 การระบาดกำลังชั่งน้ำหนักเศรษฐกิจของประเทศไทย การผลิตและการส่งออกเป็นจุดสว่างที่หายากในช่วงการระบาด แต่ภาคส่วนเหล่านี้มีความเสี่ยงจากกลุ่มไวรัสในโรงงานและการรณรงค์ให้วัคซีนช้าของประเทศ เราคาดว่าธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในช่วงที่เหลือของปีนี้ หากจำเป็นต้องสนับสนุนเศรษฐกิจต่อไป เราคาดว่าจะใช้เครื่องมืออื่นๆ ที่มีขอบเขตจำกัดในการลดอัตราดอกเบี้ย นโยบายการเงินของประเทศไทย % ส.ค. 21 ก.ค. 21 จูน…

  Đọc thêm »
Back to top button